Veikla

Darželio veiklos tikslai ir funkcijos pdf-logo

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS – padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias (intelektualines, emocines, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, teikiant ikimokyklinio ugdymo programą ir reikalingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.