Fondas

Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“ turi paramos gavėjo statusą. Tad kviečiame visus prisidėti prie darželio materialinės bazės gerinimo. Paramos dėka mes ženkliai pagerinome vaikų saugos ir ugdymosi sąlygas. Dėl paramos lėšų panaudojimo sprendžia darželio taryba. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje teikiama metinė ataskaita visai darželio bendruomenei dėl paramos lėšų panaudojimo.

REKVIZITAI:
Gavėjas: Vilniaus lopšelis – darželis „Gėlynas“
Įmonės kodas: 190012334
Adresas: Gėlių g. 9A, Vilnius
DNB bankas sąskaitos Nr. LT574010042403976837