Dokumentai

Vaiko registravimui reikalingi dokumentai

Iki einamųjų metų liepos 1d., patvirtinti vaiko atvykimą raštu ir pateikti šiuos dokumentus:

– vaiko gimimo liudijimo kopiją;

– reikiamas gydytojų pažymas (forma Nr. 027-1/a);

– dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybėje.