Apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“ savo veiklą pradėjo 1975-07-11 d. Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas pagal patvirtintas valstybines programas bei pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Raktažolė“.

Ugdomoji kalba – lietuvių.

Ugdymo forma – dieninė.

Darželio darbo laikas 6.30 – 18.30 val.

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“ yra įsikūręs senamiesčio pakraštyje. Iš vienos pusės Vilniaus geležinkelio stotis, o iš kitos pusės senamiestis. Dėl šios geografinės padėties mūsų vaikai turi galimybę pažinti kultūros, istorijos paminklus, dažnai lankytis Vilniaus lėlės teatre bei pamatyti kone visas transporto priemones.

Darželyje kasdien vaikučių laukia kūrybingos bei atsakingos auklėtojos, ypatingą dėmesį skiriančios vaikų sveikatos puoselėjimui ir stiprinimui.

sveika_mokykla_logotipasNuo 2002 metų Vilniaus lopšelis – darželis „Gėlynas“ pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla ir dirba pagal pačių sukurtą sveikatingumo programą „Sveikatos žiedlapėliai“.

2014-2015 mokslo metais veikia 6 vaikų grupės:

„Ramunėlė“,  „Žibutė“ – Nuo 1,5 iki 3 metų;

„Saulėgrąža“ – Nuo 4 iki 5 metų;

„Pakalnutė“ – Nuo 5 iki 6 metų;

„Raktažolė“ – Nuo 3 iki 7 metų (mišraus amžiaus grupė);

„Varpelis“ – Nuo 6 iki 7 metų (priešmokyklinio ugdymo grupė).

 

Vizija – tapti šiuolaikiška, atvira kaitai ir naujovėms ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, visapusišką gebėjimų sklaidą, formuojanti ir brandinanti sveikos gyvensenos nuostatus, grindžiama įstaigos bendruomenės glaudžiu bendradarbiavimu.

 

Misija – maksimaliai naudojant įstaigos intelektualinę ir materialinę bazę, teikti kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, sudarant sąlygas sveikos gyvensenos, saviraiškos bei savarankiškumo įgūdžių formavimui (si).

 

Filosofija – Ugdydami vaikus mes laikomės tam tikrų nuostatų. Viena iš jų tai, kad vaikas darželyje turi gyventi įdomų, autentišką, atitinkantį realų, reikšmingą ir intriguojantį gyvenimą. Vaikystė – šiuolaikinio ugdymo vertybė. Tik nuoširdus dėmesys vaikui, sutelktos įstaigos bendruomenės pastangos ir pagarba vaikystei, garantuoja vaiko gyvenimo ir ugdymo (si) kokybę.

Prioritetinės lopšelio – darželio veiklos sritys:

1. Pedagogų personalo profesinės kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas.

2. Ugdymo kokybės gerinimas.

3. Pagalbos ugdytiniams efektyvinimas.